6

Jędrzejów:    Kancelaria Adwokacka                                                                                  Adw. Kamil Łukasik,
                          adres: Lasków 62,
                          28-300 Jędrzejów

 

Kielce:            Kancelaria Radców Prawnych                                                                      Czyż&Rokicki sp. k.

                          adres: ul. Piotrkowska 12,
                          25-510 Kielce

 

Włoszczowa: Starostwo Powiatowe we Włoszczowie 

                            Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

                            ul. Wiśniowa 10,

                            29-100 Włoszczowa

 

Celem zapewnienia najwyższego komfortu współpracy istnieje możliwość dojazdu do miejsca pobytu lub siedziby przedsiębiorstwa klienta

5

+48 604 177 831 

adwokat.lukasik@gmail.com

Kancelaria Adwokacka

Adwokat

Kamil Łukasik

 

Profesjonalna obsługa prawna

osób indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych

 

O mnie:

Jestem absolwentem wydziału prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Ukończyłem aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Kielcach. Doświadczenie zdobywałem w renomowanych kancelariach znajdujących się na terenie Warszawy oraz Kielc.

 

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz karnego, a także prawa administracyjnego, w szczególności postępowań związanych z realizacją inwestycji w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). 

Zakres spraw

PRAWO RZECZOWE

- zasiedzenie nieruchomości

- rozgraniczenie nieruchomości

- ustanowienie służebności przesyłu 
i drogi koniecznej

- roszczenia eksmisyjne i negatoryjne

- analiza stanu prawnego nieruchomości

- sprawy w zakresie zwrotu nieruchomości wywłaszczonych

- uzgodnienie treści księgi wieczystej
z rzeczywistym stanem prawnym

 

 

   ODSZKODOWANIA  
 I ZADOŚĆUCZYNIENIA 

z tytułu:

- wypadków komunikacyjnych

- poniesionej szkody na majątku

- wypadków w miejscach publicznych

- błędów medycznych

- bezumownego korzystania
z nieruchomości

- niesłusznego pozbawienia wolności

 

PRAWO PRACY

 - sprawy dotyczące przywrócenia do pracy

- sprawy o wypłatę należnego wynagrodzenia za pracę

- sporządzania i opiniowanie umów pracowniczych (umowy o zakaz konkurencji, umowy o pracę)

- sprawy o mobbing

- reprezentowanie interesów pracownika

- reprezentowanie i obsługa prawna pracodawców w sferze czynności z zakresu prawa pracy

 

SPRAWY KARNE

- obrona oskarżonych, podejrzanych
a także osób zatrzymanych

- reprezentacja osób pokrzywdzonych czynem zabronionym

- reprezentacja skazanego w przedmiocie dozoru elektronicznego

- sporządzenie prywatnego oraz subsydiarnego aktu oskarżenia

 

PRAWO RODZINNE

- rozwód i separacja

- alimenty

- podział majątku wspólnego

- ustanowienie rozdzielności majątkowej

- sprawowanie opieki i kurateli

- kontakty z małoletnim dzieckiem

- ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

- ubezwłasnowolnienie częściowe
i całkowite

 

SPRAWY "FRANKOWE"

czyli sprawy cywilnoprawne kierowane przeciwko bankom
z tytułu dochodzenia roszczeń dotyczących kredytów hipotecznych powiązanych z walutą CHF (kredyty indeksowane, kredyty denominowane oraz odzyskiwanie składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego)

PRAWO SPADKOWE

- stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu lub ustawy oraz oświadczenia w sprawie przyjęcia lub odrzucenia spadku

- dział spadku

- roszczenia zachowkowe

- uznanie spadkobiercy za niegodnego spadku

- unieważnienie testamentu

 

PRAWO ZOBOWIĄZAŃ

- sporządzanie projektów umów cywilnoprawnych przy uwzględnieniu maksymalnego zabezpieczenia interesów klienta

- sporządzanie jednostronnych oświadczeń woli np. odstąpienie od umowy z winy kontrahenta  oraz sporządzanie porozumień umownych

- analiza i opiniowanie umów cywilnoprawnych

- usuwanie niedozwolonych klauzul umownych
z umów,

- negocjacje w imieniu klientów warunków umownych

 

PRAWO UPADŁOŚCIOWE 

sprawy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,
w szczególności reprezentowanie klientów na wszystkich etapach postępowania upadłościowego zarówno dotyczącego konsumentów, jak i przedsiębiorców

PRAWO ADMINISTRACYJNE

- zaskarżanie niekorzystnych decyzji administracyjnych

- reprezentacja klientów w postępowaniach przed Organami administracji publicznej, m.in.:
Inspekcją Transportu Drogowego,
Inspekcją Nadzoru Budowlanego,

Urzędami Gminy/Miasta, w szczególności w sprawach warunków zabudowy, lub
Starostwami w sprawach pozwoleń na budowę,

- kompleksowa pomoc w przeprowadzeniu postępowania formalno-prawnego niezbędnego do założenia instalacji odnawialnego źródła

PRAWO HANDLOWE ORAZ OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

- kompleksowa obsługa spółek prawa handlowego, w tym zakładanie spółek osobowych i kapitałowych (tworzenie aktów założycielskich)

- przeprowadzenia audytu prawnego przedsiębiorstw (due diligence)

- doradztwo w zakresie przekształceń JDG, w spółkę prawa handlowego oraz pozostałe przekształcenia spółek prawa handlowego

- sporządzanie, opiniowanie, negocjowanie umów w szeroko rozumianym obrocie gospodarczym

 

POZOSTAŁE SPAWY CYWILNE

- pomoc w sprawach praw konsumentów,
w tym dochodzenie roszczeń związanych z zakupem wadliwych towarów,

- ochrona dóbr osobistych

- odwołanie darowizny

- windykacja należności

- zniesienie współwłasności

- prowadzenie spraw w postępowaniu zabezpieczającym oraz na etapie postępowania egzekucyjnego

 

Co wyróżnia moją kancelarię?

1

PROFESJONALIZM
I RZETELNOŚĆ

Świadczone usługi są wykonywane z najwyższą starannością, poparte długoletnim doświadczeniem, szeroką wiedzą i szczegółowym podejściem do każdej sprawy.

2

100 % ZAANGAŻOWANIA 
W KAŻDEJ SPRAWIE

Sprawa każdego klienta jest dla mnie najważniejsza!

3

ELASTYCZNE PODEJŚCIE DO KLIENTA I DOSKONAŁY KONTAKT 

Moja kancelaria utrzymuje doskonały kontakt z klientami. Pragnąc zapewnić moim klientom najwyższy komfort współpracy przewiduje możliwość kontaktu w różnych formach komunikacji w zależności od potrzeby, w tym spotkania w miejscu zamieszkania klienta, w siedzibie jego przedsiębiorstwa, bądź w innym wspólnie wybranym miejscu.

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

To jest element tekstowy. Kliknij ten element dwukrotnie, aby edytować tekst. Możesz też dowolnie zmieniać rozmiar i położenie tego elementu oraz wszelkie parametry wliczając w to tło, obramowanie i wiele innych. Elementom tekstowych możesz też ustawić animację, dzięki czemu, gdy użytkownik strony wyświetli je na ekranie, pokażą się one z wybranym efektem.

Co wyróżnia moją kancelarię?

4

4

TRANSPARENTNE ROZLICZANIE WYNAGRODZENIA KANCELARII

Honorarium za usługi świadczone przez kancelarię, jest zawsze przejrzyste dla klienta, bez ukrytych dodatkowych kosztów!

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA

6

6

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA SYTUACJI PRAWNYCH

Każda sprawa jest prowadzona w sposób przemyślany i rzetelny, jednakże jeśli to tylko możliwe i dobre dla interesu klienta, kancelaria działa bez zbędnej zwłoki!

Bazując na wieloletnim doświadczeniu, kancelaria dostarcza kompleksowych rozwiązań dostosowanych do struktury organizacyjnej obsługiwanego podmiotu!

Co wyróżnia moją kancelarię?

Napisz do mnie

Imię i nazwisko

Twój e-mail:

Treść wiadomości:

Informacja o RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

WYŚLIJ
WYŚLIJ
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Kontakt

Jestem dostępny dla klientów pod numerem tel:

 

604 177 831 

w tym za pośrednictwem aplikacji:

WhatsApp, messenger, telegram

 

              pod adres e-mail:                     adwokat.lukasik@gmail.com

 

           a także stacjonarnie: